Závěrečná zkouška

Hodnocení zkoušky

Zkoušky hodnotí zkušební komisař, který působí na úřadu příslušné obce. Každá dílčí součást zkoušek se hodnotí zvlášť, a to stupni "prospěl" nebo "neprospěl".

V případě teoretické zkoušky z pravidel musí žadatel v testu dosáhnout 43 bodů z 50 možných během časového limitu 30 minut. Zkouška z jízdy probíhá pod vedením zkušebního komisaře minimálně 30 minut. Vyhláška stanovuje seznam úkonů, které musí žadatel ovládat.

Žádost o vydání řidičského průkazu

Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky obdrží žadatel potvrzení, které předloží na libovolném úřadu s rozšířenou působností pro vydání řidičského průkazu spolu s dalšími dokumenty:

  • vyplněný tiskopis s žádostí (k dispozici na místě)
  • platný doklad totožnosti
  • doklad o obvyklém bydlišti (v případě cizinců)
  • původní řidičský průkaz (v případě rozšiřujícího výcviku)

Lhůta na vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu činí 20 dnů a je s ní spojen správní poplatek 200,- Kč. Expresní vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů je zpoplatněno částkou 700,- Kč, avšak této možnosti nelze využít v případě vydávání prvního řidičského průkazu, ale pouze v případě rozšíření oprávnění, ztráty průkazu apod.

Žádost o vydání řidičského průkazu je nutné podat do 6 měsíců od absolvování zkoušek po výcviku v autoškole (do 30 dnů v případě "vybodování" a do 2 měsíců v případě zákazu řízení). V opačném případě je nutné zkoušky absolvovat znovu - návštěvu úřadu se tedy nevyplatí odkládat.

Závěrečné zkoušky se skládají v sídle Magistrátu města Brna (Odbor dopravněsprávních činností, Oddělení autoškol) na Šumavské 35 (4. patro). Zkoušky se konají v pracovní dny, pravidelně začínají v 7:30 hodin ráno.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, dále pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna. (Pokladna: Kounicova 67, pokladní hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin. Poplatek lze uhradit i v den zkoušky v čase od 7:00 - 7:30 hodin. V tomto případě použijte pro přístup k pokladně výhradně zadní vchod          z ulice Sevřená).

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

  • teoretická zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích (elektronické testy) 
  • praktická zkouška z jízdy 

Začíná se vždy teoretickou zkouškou z pravidel, která má charakter písemného testu vyplňovaného na počítači (e-testy). Zkoušku z jízd je možné absolvovat až po úspěšném absolvování zkoušky z pravidel. Dokud tedy žadatel e-testy nezvládne, zkouška z jízdy se nekoná. Zkouška z praktické jízdy probíhá ve vozidle autoškoly s instruktorem a zkušebním komisařem. 


Opravné zkoušky

Pokud neuspějete u zkoušky, opravnou zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů od předchozího pokusu, s ohledem na dostupnost zkouškových termínů a lhůty pro přidělení termínu je však nutné počítat s delším intervalem. 

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. 

Opravuje se pouze dílčí část zkoušky.